C# Konsol Uygulamaları (DİZİLER VE DİZİ SINIFINA AİT METOTLAR)

0

Değişkenler de aynı anda tek bir değer saklanabilir fakat bazı durumlarda birden fazla verinin saklanması ihtiyacı ortaya çıkar bu durumda aynı veri türünde verilerin saklanabileceği dizi tanımlaması yapılır. Dizi tanımlaması yapılırken mutlaka dizinin kaç elemanlı olacağı belirtilir. Diziler hem eleman sayısı olarak hem de başlangıç(ilk değer) ataması yapılarak tanımlanabilir.

İlk değer atama:

Kullanımı: Veri tipi +[]+ dizi adı new dizi veri tipi +[]
Örnek: İnt [] sayilar = new int[5];

C# Dili dizi sınıfına ait metotlar:

1-Dizinin eleman sayısının gösterilmesi
int[] sayilar = { 3, 5, 10, 6, 8 };
Console.WriteLine("eleman sayısı:{0}", sayilar.Length);
Console.ReadKey();
2-Dizideki elemanların aritmetik ortalamalarını alma
int[] sayilar = { 3, 5, 10, 6, 8 };
Console.WriteLine("ortalama:{0}", sayilar.Average());
Console.ReadKey();
3-Dizideki en büyük elemanı ve en küçük elemanı bulmak için
int[] sayilar = { 3, 5, 10, 6, 8 };
Console.WriteLine("En büyük eleman:{0}" , sayilar.Max());
Console.WriteLine("En küçük eleman:{0}" , sayilar.Min());
Console.ReadKey();
4-Dizideki elemanların toplamı
int[] sayilar = { 3, 5, 10, 6, 8 };
Console.WriteLine("Elemanların toplamı:{0}" , sayilar.Sum());
Console.ReadKey();

Dizi sınıfına ait olan metot sayısal veri tipine sahip ise küçükten büyüğe doğru, alfa sayısal veri tipine sahip ise a dan z ye doğru sıralama yapmak için sort metodu kullanılır.

Örneğin:

int[] sayilar = { 5, 10, 2, 4, 8, 12, 20, 17 };
      Array.Sort(sayilar);
      foreach (int s in sayilar)
        Console.Write(s + " ");
      Console.ReadKey();

Dizinin mevcut sırasını terslemek için Reverse metodu kullanılır. Burada Reverse metodu kesinlikle sıralama yapmaz.

int[] sayilar = { 5, 10, 2, 4, 8, 12, 20, 17 };
      Array.Reverse(sayilar);
      foreach (int s in sayilar)
        Console.Write(s + " ");
      Console.ReadKey();

Dizinin belirli bir indis değerinden başlayarak istenilen sayıda elemanı silmek için clear metodu kullanılır. Clear metodunun 3 farklı parametresi vardır. Birinci parametre dizi ismi, İkinci parametre silme işleminin başlanacağı indis numarası, Üçüncü parametre ise silinecek eleman sayısını gösterir.

int[] sayilar = { 5, 10, 2, 4, 8, 12, 20, 17 };
      Array.Clear(sayilar,0,3);
      foreach (int s in sayilar)
        Console.Write(s + " ");
      Console.ReadKey();

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz