C# Konsol Uygulamaları (Değişkenler)

0

DEĞİŞKENLER programları ayrı ayrı çalıştırılmasında farklı değer alabilen ve bu değerleri içlerinde saklayabilen yapılardır. Bir değişkeni tanımlayabilmek için başına mutlaka değişkenin veri tipi, sonuna ise varsa başlangıç değeri atanıp noktalı virgül (;) konu satırı bitirilir.

Değişkenler isimlendirilirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir.

 1. Rakam kullanılabilir fakat ilk karakter asla rakam olamaz.
 2. Alt çizgi(_) hariç özel karakter kullanılamaz.
 3. İngiliz alfabesindeki 26 harf kullanılır büyük küçük harf ayrımı vardır.
 4. Boşluk karakteri kullanılamaz.
 5. Aynı isimle birden fazla değişken tanımlaması yapılamaz.
 6. C# dilindeki özel terimler (for,if,whıle…) kullanılamaz.

VERİ TİPLERİ :

SAYISAL :
Tam sayılar = int, byte
Ondalıklı sayılar = float, double

ALFA SAYISAL :
char = tek karakterler için kullanılır.
string = Çoklu karakterler için kullanılır.

NESNE :
object

MANTIKSAL :
bool

TARİH VE SAAT :
datetime

  NOT = Değişkenler üzerinde değer atanması veya  başlangıç değeri verirken;

int abc = 4 ;                 double  abc = 4,0 ;                        
char carsamba = ‘ 4 ‘ ;                        string carsamba = ‘4’ ;
float  abc = 5,2 ;  
!DİKKAT EDİLMELİDİR!

C# Dilinde veri tiplerini niteleyen sıfatlar aşağıda gösterilmiştir.

short ==> kısa     long ==> uzun
signed ==> işaretli unsigned ==> işaretsiz
long int ==> uzun tamsayı signed float ==> işretli ondalık sayı

KAÇIŞ DİZİLERİ  :

C# dilinde komut yazarken sıklıkla kullanılan ve genel olarak  adına kaçış dizisi adı verilen karakter dizileri kullanılır . C# dilinde sıklıkla kullanılan kaçış dizileri ve bunların anlamları  aşağıda gösterilmiştir :

\n = alt satır
\t = tab tuşu
\0 = null(boşluk)
\” = çift tırnak ekrana basar
\r = satırbaşı yapar
\b = geri alma işlemi yapar
\\ = \ işaretini ekrana basar
\a = hata sesi

DEĞİŞKENLERİN YAŞAM ALANI :

Bir programda pek çok değişken kullanılabilir. Bu değişkenlerin geçerlilik alanları kullanıldıkları blok ile sınırlıdır .

C# dilinde bloklar ;
{   } ”  işaretleri ile gösterilir .

static void Main(string[] args)
    {
      class.bloklar
	{  static void main();{

{ int a = 3; }
{ int=5; }
Console.readkey ();
}

SABİTLER :

Programın içerinde bir kere tanımlandıktan sonra değeri değişmeyen yapılara sabit adı verilir . Sabitler const sözcüğü ile tanımlanır . 

const double pi=3.14;

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz