C# Konsol Uygulamaları (Veri Giriş-Çıkış işlemleri Ve Operatörler)

0

C# DİLİNDE VERİ GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ :

C# dilinde veri girişi için read ve readline komutları kullanılır. Read komutu tek karakterlik bilgi okurken , readline komutu  ise satır satır okuma işlemi yapar. Read ile okunan bilgi int ( tam sayı) olarak, readline ile okunan bilgi ise string olarak okunur .  

Read ya da readline komutları ile okunan bilgi üzerinde işlem yapabilmek için veriler tür dönüşümüne tabi tutulur. Bu işten convert.to veya pars komutları ile gerçekleştirilir . 

C# dilinde veri çıkışı için write veya writhline kullanılır. Write ile ekran çıktısı hazırlandığında imleç ekran çıktısının sağında yer alır, writhline ile ekran çıktısı sağlandığın da ise  imleç otomatik olarak bir alt satıra geçer. Bu metotların her ikinde ise ekrana yazılan bilginin string tipte yazdırır . Writh  ile writhline ‘ın  3 farklı kullanımı mevcuttur .

1. Tırnak(“ ”) içerisindeki veriyi direkt ekrana yazdırır. {Console.write(“abc”);}

2. Herhangi bir değişkendeki değerin ekrana direkt yazdırır .{Console.write(a);}

3.Bloklar kullanarak değişkenlerden alınacak değerleri sırayla aktarmak şartı ile formatlı şekilde ekrana yazdırır.{ Console.Write(“{}+{}2″x,y); }

ÖRNEK

KLAVYEDEN GİRİLEN VİZE VE FİNAL DEĞERLERİNE GÖRE ORTALAMAYI EKRANA YAZDIRAN PROGRAMI YAZINIZ .

ORT=VİZE+FİNAL/2

class.bloklar
	{  static void main();{

 double vize,final ;
 double ort ;
 vize=convert.toint32(console.readline());
 final=convert.toint32(console.readline());
 ort=(vize+final)\2; 
Console.write("ort:"+ort);
Console.readkey();

   }

}

C# dilinde operatörler :

Matematiksel operatörler  
İşlem Operatörler
Toplama +
Çıkarma
Çarpma *
Bölme /
Bir arttırma ++
Bir eksiltme

Bölme işleminde sonucun ondalık çıkabileceği durumlarda yanlışa düşmemek için sonuç değişkeni ondalık olarak tanımlanır, ayrıca bölme işlemine giren her iki sayı veya sayılardan herhangi biri ondalık olarak yazılır.

Örnekler:

İnt a=8/3;            double a =8/3;          double a =8.0/3;
Console.write(a);         Console.write(a);        Console.write(a);

Karşılaştırma operatörleri:

İşlem Anlamı
Küçük
Büyük
<= , =< Küçük eşit, Eşit Küçük
>= , => Büyük eşit, Eşit Büyük
== Eşit
!= Eşit  Değil
   

Mantıksal operatörler:

ŞART KOŞUL
&& VE(AND)
|| VEYA(OR)
! Değil(NOT)
?? Null
?: ŞART KOŞUL

ÖRNEK:

String mesaj = "Merhaba dünya";
    	String sonuc = mesaj ?? "Mesaj Yok";
      	Console.WriteLine(sonuc);
      Console.ReadKey();


Yukarıdaki örnekte öncelikle mesaj değişkenini “Merhaba Dünya” olarak tanımlanmaktadır sonrasında ise sonuç değişkenine mesaj değişkeninin içeriği aktarılmaktadır. Bu nedenle ekran çıktısı “Merhaba Dünya” olarak karşımıza çıkacaktır. Mesaj değişkeni “NULL” olarak tanımlansaydı ekran çıktısı “Mesaj Yok” olarak karşımıza çıkacaktı.

Örnek:

Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.

int x;
      	String durum;
      	x=3;
      	durum = x > 5 ? "x sayısı 5’ten büyüktür" : "x sayısı 5 ‘ten Küçüktür";
      	Console.Write(durum);
    Console.ReadKey();

Aktarma ve İşlemli aktarma operatörleri:

İşlem Anlamı
= Sağdaki değeri, sola aktar
+= Önce topla, sonra aktar
-= Önce çıkar, sonra aktar
*= Önce çarp, sonra katar
/= Önce böl, sonra katar
%= Önce mod al, sonra katar

Birleştirme Operatörleri:

İşlem Anlamı
+ Birleştir
+= Önce birleştir sonra aktar

Örnek:

String yazi1 = "Merhaba";
      	String yazi2 = "Dünya";
      	yazi1 += yazi2;
      	Console.Write(yazi1);
    Console.ReadKey();

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz