C# Konsol Uygulamaları (kontrol (Karar-Şart) ifadeleri)

0

KOŞUL

if koşulu 3 farklı şekilde kullanılır.

1-)

if(Koşul){
Koşul doğru ise yapılacak işlemler
}

2-)

İf(Koşul){
Koşul doğru ise yapılacak işlemler
}
Else{
Koşul yanlış ise yapılacak işlemler
}

3-)

if(Koşul1){
Koşul1 doğru ise yapılacak işlemler
}
İf(Koşul2){
Koşul2 doğru ise yapılacak işlemler
}
.
.
.
.
else{
Koşulları hiçbirisi sağlanmıyorsa yapılacak işlemler
}

ŞART

Switch(değişken)
{
Case1: değer1;break;
Case2: değer2; break;
Case3: değer3; break;
.
.
.
Casen: değern; break;
Defoult: değer defoult;break
}

NOTLAR=

1-İf yapısında else if bloğu istenildiği kadar değil ihtiyaç duyulduğu kadar kullanılır.
2-İf, else if, else yapısındaki else bloğu ; şartların hiçbiri sağlanmıyorsa kullanılır.
3- Switch case yapısında her case bloğunda mutlaka break komutu kullanılmalıdır.
4-Switch case yapısında defoult kullanmak zorunlu değildir.
5-Switch case yapısında aynı değere sahip birden fazla case olamayacağı gibi kullanılan bu değerlerde sabit olmalıdır.
6- herhangi bir case bloğundan başka bir case bloğuna goto_ anahtar sözcüğü ile gidilir. Bu durumda break komutu kullanılmaz. 

Örnek:

Klavyeden girilen herhangi bir tam sayının negatif pozitif veya 0 a eşit olma durumunu gösteriniz.

int x;
      x=int.Parse(Console.ReadLine());
      if(x > 0){
      Console.Write("Girilen sayı pozitiftir.");
      }
      else if(x < 0) {
      Console.Write("Girilen sayı negatiftir");
      }
      else{
      Console.Write( "girilen sayı sıfıra eşittir");
      }
      Console.ReadKey();

Örnek:

Klavyeden girilen not bilgisi 50’den az ise bütünleme notunu isteyen, bütünleme notu 50’nin altında ise ekrana kaldı değil ise geçti mesajını yazdıran programı hazırlayınız .

int not, butnot;
      Console.Write("Not değerini giriniz: ");
      not = int.Parse(Console.ReadLine());
      if (not < 50)
      {
        Console.Write("Bütünleme notunu giriniz:");
        butnot = int.Parse(Console.ReadLine());
        if (butnot > 50)
          Console.WriteLine("GEÇTİ");
        else
          Console.Write("KALDI");
      }
      else
        Console.Write("GEÇTİ");


      Console.ReadKey();

Örnek:

Klavyeden girilen ay bilgisine göre hangi mevsimde olduğunu gösteren programı hazırlayınız.

int ay;
      Console.Write("Ay değerini giriniz: ");
      ay = int.Parse(Console.ReadLine());
      switch (ay) {
 
        case 12:
        case 1:
        case 2: Console.Write("KIŞ"); break;

        case 3:
        case 4:
        case 5: Console.Write("İLKBAHAR"); break;

        case 6:
        case 7:
        case 8: Console.Write("YAZ"); break;

        case 9:
        case 10:
        case 11: Console.Write("SONBAHAR"); break;

        
        default: Console.Write("YANLIŞ TUŞA BASTINIZ"); break;  

          
      
      }
      Console.ReadKey();

Örnek:

Klavyeden girilen ay bilgisine göre hangi mevsimde olduğunu gösteren programı hazırlayınız. Yanlış değer girildiğinde tekrar deneyiniz mesajını vererek yeniden bilgi girişi yapılmasını sağlayan yapıyı hazırlayınız.

int ay;
      devam:
      Console.Write("Ay değerini giriniz: ");
      ay = int.Parse(Console.ReadLine());
      switch (ay)
          
      {
        
         case 12:
         case 1:
        case 2: Console.Write("KIŞ"); break;

        case 3:
        case 4:
        case 5: Console.Write("İLKBAHAR"); break;

        case 6:
        case 7:
        case 8: Console.Write("YAZ"); break;

        case 9:
        case 10:
        case 11: Console.Write("SONBAHAR"); break;        default: Console.WriteLine("HATALI GİRİŞ YAPTINIZ LÜTFEN TEKRAR GİRİŞ YAPIN"); 

          goto devam;break;
      }

       
       Console.ReadKey();


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz